منابع تربیت بدنی در مقطع ارشد و دکتری

برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

تبلیغات

آخرین ارسال های تالار گفتمان

هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

منابع دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 95

تاریخ: 21 آبان 1394 بازدید: 154

سلام و احترام

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (ترجمه شادمهر میردار و همکاران) (بیشترین سؤالات دکتری در سالهای اخیر)

فیزیولوژی ورزشی قلبی-عروقی پیشرفته (ترجمه عباسعلی گائینی و همکاران)

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (دکتر گائینی و دبیدی روشن)

حرکت شناسی و اصول ساختاری--- رواسی انتشارات نرسی

کتاب رشد سبز دکتر کاشانی+ کتاب رشد خانم دکتر شجاعی+کتاب رشد حرکتی ایساکس انتشارات آییژ

یادگیری اشمیت و ریسبرگ ترجمۀ علی حسین ناصری انتشارات علم و حرکت+مگیل ترجمۀ دکتر واعظ موسوی و دکتر شجاعی

کتاب مدیریت راهیان ارشد+طرز اجرای شعبانی بهار و طرز اجرای مهرزاد حمیدی و سازمانهای مهرزاد حمیدیموضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (6)

برترین نشریات علمی و پژوهشی در حوزۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ: 8 آبان 1394 بازدید: 67

 

 

سلام و احترام

برترین نشریات علمی و پژوهشی در ایران، تا حدود زیادی مربوط به پژوهشگاه تربیت بدنی هستش، هم مقالات معتبری رو چاپ میکنن، هم انصاف رو رعایت میکنن و .... چاپ نمیکنن، هم سرعت کراشون قابل قبوله، انشالله به درد شما عزیزان هم بخوره

 

سامان، مدیریت نشریات علمی و پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنیموضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (1)

پرسشنامۀ سرسختی ذهنی ورزشی

تاریخ: 30 مهر 1394 بازدید: 81

 

تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

مقاله 3، دوره 7، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 49-72

 XML

اصل مقاله (1050 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان1 ولی اله کاشانی ؛ 2 احمد فرخی؛ 3 انوشیروان کاظم‌نژاد؛ 2 محمود شیخ1

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سراسری سمنان

2دانشیار دانشگاه تهران

3استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) بود. بدین‌منظور و جهت تأیید روایی سازه پرسشنامه، 197 ورزشکار مرد و زن ( 106 مرد و 91 زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، ماهر و نخبه) در 10 رشته ورزشی تیمی و انفرادی، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. روش اجرا بدین ‌شکل بود که ابتدا با‌ استفاده از روش ترجمه ـ باز‌ترجمه، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط سه متخصص روانشناسی ورزش و سه متخصص آموزش زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی‌ بر مدل معادلات ساختاری، همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی سؤالات (ثبات پاسخ) از ضریب همبستگی درون‌طبقه‎ای به روش آزمون ـ آزمون‌مجدد با چهار هفته فاصله استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی می‌باشد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص‎های برازندگی (RMSEA=0.06،TLI=0.92،CFI=0.94) از حد قابل قبول و مطلوبی برخوردار می‏باشند و در بخش دیگر همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که خرده‌مقیاس اطمینان 76/0، خرده‌مقیاس ثبات 78/0، خرده‌مقیاس کنترل 72/0و همسانی کل پرسشنامه 76/0 و پایایی زمانی با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقه‎ای خرده‌مقیاس اطمینان 74/0، خرده‌مقیاس ثبات 82/0، خرده‌مقیاس کنترل 74/0و کل پرسشنامه 83/0 می‏باشد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامۀ سرسختی‎ذهنی‎ورزشی می‌باشد. در‌نتیجه، از نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سرسختی‎ذهنی ورزشی می‌توان به‌عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی سرسختی‎ذهنی ورزشکاران ایرانی بهره‌گیری نمود.

کلیدواژگان

سرسختی ذهنی؛ روایی سازه؛ پایایی درونی؛ پایایی زمانی

 موضوع :دانشجویان دانشگاه سمنان - کارشناسی ارشد | ارسال توسط ecmaf | نظرات (5)

تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

تاریخ: 25 مهر 1394 بازدید: 31

 

تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

مقاله 3، دوره 7، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 49-72  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان1 ولی اله کاشانی ؛ 2 احمد فرخی؛ 3 انوشیروان کاظم‌نژاد؛ 2 محمود شیخ

1استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سراسری سمنان

2دانشیار دانشگاه تهران

3استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) بود. بدین‌منظور و جهت تأیید روایی سازه پرسشنامه، 197 ورزشکار مرد و زن ( 106 مرد و 91 زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، ماهر و نخبه) در 10 رشته ورزشی تیمی و انفرادی، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. روش اجرا بدین ‌شکل بود که ابتدا با‌ استفاده از روش ترجمه ـ باز‌ترجمه، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط سه متخصص روانشناسی ورزش و سه متخصص آموزش زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی‌ بر مدل معادلات ساختاری، همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی سؤالات (ثبات پاسخ) از ضریب همبستگی درون‌طبقه‎ای به روش آزمون ـ آزمون‌مجدد با چهار هفته فاصله استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی می‌باشد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص‎های برازندگی (RMSEA=0.06،TLI=0.92،CFI=0.94) از حد قابل قبول و مطلوبی برخوردار می‏باشند و در بخش دیگر همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که خرده‌مقیاس اطمینان 76/0، خرده‌مقیاس ثبات 78/0، خرده‌مقیاس کنترل 72/0و همسانی کل پرسشنامه 76/0 و پایایی زمانی با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقه‎ای خرده‌مقیاس اطمینان 74/0، خرده‌مقیاس ثبات 82/0، خرده‌مقیاس کنترل 74/0و کل پرسشنامه 83/0 می‏باشد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامۀ سرسختی‎ذهنی‎ورزشی می‌باشد. در‌نتیجه، از نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سرسختی‎ذهنی ورزشی می‌توان به‌عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی سرسختی‎ذهنی ورزشکاران ایرانی بهره‌گیری نمود.

کلیدواژگان

سرسختی ذهنی؛ روایی سازه؛ پایایی درونی؛ پایایی زمانی

 موضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (0)

دوره تخصصی مدیریت رویدادهای ورزشی را با همکاری دانشگاه فلورانس ایتالیا

تاریخ: 18 مهر 1394 بازدید: 32

پژوهشگاه مذکور جهت ارتقاء سطح دانش اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکتری خود در نظر دارد تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم دوره تخصصی مدیریت رویدادهای ورزشی را با همکاری دانشگاه فلورانس ایتالیا در تاریخ ۲۴ دی الی یک بهمن ماه به مدت هفت روز  برگزار نماید. در غیر اینصورت این دوره در ترم بعد برگزار خواهد شد.

دکتر علی کاشی سرپرست آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی افزود: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزش جهت ارتقاء سطح دانش اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکتری خود در نظر دارد تا دوره های کوتاه و میان مدت را با همکاری دانشگاه های معتبر دنیا برگزار نماید. این دوره های آموزشی کوتاه مدت در همه گرایش ها در حال برنامه ریزی بوده و پژوهشگاه برای همکاری مشترک با دانشگاه های بزرگ دنیا برنامه های بلند مدتی را تدوین نموده است.

در همین راستا دوره تخصصی مدیریت رویدادهای ورزشی با همکاری دانشگاه فلورانس ایتالیا به مدت هفت روز با عناوین زیر برگزار خواهد شد.

سه روز کارگاه تئوری

Defining sport events

 Sport event legacy

 Sport venues: evaluation of demand and supply

 Sport event: live participation and mediate participation

 Value co-reaction in sport and tourism

 Sport brand and media management

و چهار روز کارگاه عملی در حاشیه بازدید از سالن و باشگاه های ورزشی

Sport facility management

 Management of professional sport clubs (structures, ownership, and etc.)

Safety and risk management in events and stadiums

 

در این راستا با دانشگاه های مجری دوره دکتری مدیریت ورزشی کشور مکاتبه ای صورت گرفته و پیشنهاد شده است تا هر یک از این دانشگاه ها یک نفر از اعضاء هیئت علمی و یا دانشجویان دوره دکتری که موفق به گذرانیدن آزمون جامع و تصویب رساله دکتری خود شده باشد؛ را به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی معرفی نمایند تا تعداد معدودی از آنان که دارای شرایط لازم باشند انتخاب شوند.

لازم به ذکر است اعضائ هیات علمی گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و دانشجویان برتر دوره دکتری مدیریت ورزشی پژوهش محور پژوهشگاه نیز در این دوره شرکت خواهند کرد.

با هماهنگی های انجام شده بخش عمده ای از هزینه اسکان متقاضیان و برگزاری دوره با دانشگاه فلورانس می باشد که این موضوع باعث کاهش هزینه های برگزاری دوره شده است و باقی هزینه ها توسط خود شرکت کنندگان و بخشی از آن از محل گرانت اساتید پرداخت می شود.

دکتر کاشی در خصوص برگزاری دوره های مشابه برای سایر گرایش ها ابراز امیدواری کرد و افزود:  به زودی دوره های بسیار خوبی برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ایجاد ارتباط بین اساتید دانشگاه های داخل و خارج از کشور برنامه ریزی و اطلاع رسانی می شود. بدون شک برگزاری چنین دوره هایی که با برنامه منسجم و به نحو سازماندار برگزار می شود می تواند زمینه های همکاری بیشتر دانشگاه های داخل و خارج از کشور را مهیا سازد.موضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (0)

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان

تاریخ: 13 مهر 1394 بازدید: 69

 

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان

مقاله 1، دوره 4، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 16-1  XML

اصل مقاله (217 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان1 ولی اله کاشانی ؛ 2 زهرا قلی‎زاده

1. استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان (نویسندة مسئول)

2. دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان می‌باشد. بدین منظور، 160 کودک ورزشکار که میانگین سنی آن‌ها 9/10 سال بود، به‌عنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شدند و نسخۀ فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان را، تکمیل کردند. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن است که میزان شاخص نیکویی برازش 93/0 و میزان شاخص نیکویی برازش تطبیقی 97/0 می‏باشد که در این پرسش‏نامه، 2 عامل و در هر عامل، 7 سؤال مورد تأیید قرار گرفته‌ است. علاوه‌بر‌این، نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب هم‌بستگی درون‌طبقه‎ای نشان داد که پرسش‏نامۀ انسجام گروهی کودکان، دارای ثبات پاسخ درونی و زمانی مناسبی ‌می‌باشد؛ بنابراین، پژوهشگران قادر خواهند بود از نسخۀ فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان به‌عنوان ابزاری روا و پایا در جهت سنجش انسجام گروهی‏ آن‌ها استفاده نمایند.موضوع :بدون موضوع - بدون موضوع | ارسال توسط ecmaf | نظرات (4)

تحلیل و ارائۀ منابع دکتری با توجه به تغییرات جدید

تاریخ: 6 مهر 1394 بازدید: 569

فیزیولوژی ----گائینی

آناتومی----- دکتر رواسی انتشارات نرسی

رشد----کتاب ایساکس ترجمه خلجی و همکاران، انتشارات آییژ

یادگیری ---- اشمیت و لی ترجمۀ دکتر حمایت طلب

مدیریت--- راهیان ارشد

خلاصۀ دروس مفید

فیزیولوژی---- عبدالحسین پرنو

رشد---کتاب سبز انتشارات حتمی

یادگیری----کتاب سبز انتشارات حتمی

تست

1000 تست سنجش حامد عباسی انتشارات علم و حرکت

کتاب تست دکتر طهماسبی مربوط به درس یادگیری---انتشارات حتمی

کتاب تست حرکت شناسی دکتر طهماسبی و دکتر عباسی

کتاب تست رشد حرکتی دکتر کاشانی و آقای رستمی، انتشارات حتمی

به زودی منابع دقیقتر و قویتر رو یا تحلیل در مورد طراحان سؤال ارائه خواهم داد.

با احترام

 موضوع :بدون موضوع - بدون موضوع | ارسال توسط ecmaf | نظرات (17)

تحلیل در مورد دانشگاه های مختلف و اعتبار مدارک

تاریخ: 21 شهریور 1394 بازدید: 428

عرض سلام و احترام
استاد میتونم بدونم برای گرایش آسیب الویت با کدوم دانشگاه ها هست ؟در واقع قطب آسیب کدوم دانشگاه هست؟

پاسخ مدیر :
سلام، من قصد دارم توی این بخش مطلب مناسبی رو تدوین کنم، نکته اول اینه که علاقه فرد به گرایش خاص مثل آسیب یا فیزیولوژی مهمه، یعنی باید فرد ببیننه در زمان خوندن کدوم درس احساس بهتری داره و انگیزش برای مطالعه در اون حوزه بیشتره، البته داشتن زمینه کاری در یک گرایش خاص، میتونه انگیزه فرد رو افزایش بده، بنابراین وضعیت کاری رو هم در نظر بگیریم بد نیست، برای برخی افراد داشتن شغل مهمتر از علاقه هستش، بحث بعدی دانشگاه هستش، خیلی ها بهترین دانشگاه ایران و در بهترین گرایش درس خوندن، آخرش هیچی نشدن؟! چرا؟ چون تلاش نکردن، زحمت نکشیدن، زبانشون رو تقویت نکردن، باید بدونیم دانشگاه خوب و اساتید عالی وقتی کمک کننده هستش که دانشجوی خودش بخواهد، شب و روز تلاش کند، در مورد اینکه کدام دانشگاه بهتر است، باید پاسخ بدم بستگی به دانشجو دارد، ولی برخی دانشگاه ها زمینه را برای رشد دانشجویان فعال بهتر فراهم میکنند، مثلا دانشگاه تهران، یا تربیت مدرس یا بهشتی... ولی در مورد آسیب به نظرم اول تهران، بعد گیلان و بعد خوارزمی و دانشگاههای دیگر شهر تهران و بعد دانشگاههای بزرگ شهرستان مثل فردوسی یا مازندران و یا همدان، برخی دانشگاهها در رشته و گرایشهای خاص قوی تر هستن، وقتی استاد دانشگاه اصفهان اسمش در کتاب اشمیت و لی هست، یعنی سطح رفتار اصفهان بالاست، و یا ارومیه بخاطر وجود اساتید بزرگی چون دکتر ترتیبیان در فیزیولوژی خیلی قویه، نکته دیگه اینه که من برخی اوقات گفتم دانشگاه پیام نور یا آزاد و یا غیر انتفاعی و یا پردیس در اولیت نباشه، این دانشگا ها بد نیستن، ولی وقتی روزانه هست، دانشگاهای مادر وجود داره، بنابراین این دانشگاهها در اولویت بعدی هستن، خیلی ها آزاد خوندن، ولی نخبه بودن، خیلی ها پیام نور خوندن، ولی الان از اساتید برجسته هستن، برخی افراد در زمان کنکور مشکل داشتن، نتونستن و خیلی مسائل دیگه، مجبور شدن برن دانشگاه درجه پائین، ولی با تلاش در دورۀ تحصیلی، حتی از اساتید خودشون هم جلو زدن، من در دانشگاه سمنان دانشجویانی دارم که مطمئنم در آینده نزدیک از من خیلی بهتر میشن، آیا این افراد فقط با کمک من رشد کردن؟ خیر، فقط با تلاش خودشون، منم راه رو نشون دادم، اساتید دانشگاههای دیگر از من بهتر مسیر رو بلدن و نشون میدن، ولی بازم تأکید میکنم، دانشجو باید تلاش کنه، من وقتی زبان تدریس میکنم، دانشجو به خودش زحمت نمیده لغت یاد بگیره، چطور میشه ترجمه مقاله رو بهش آموزش داد؟ خودش باید تلاش کنه و از تجربیات من و امسال من استفاده کنه، بنابراین، دانشگاه درجۀ یک خوبه، ولی شرطش زحمت کشیدن توسط خود دانشجو هستش.....حرفای من نظر منه، ممکنه توش کم و کاستی باشه، برخی دانشجوها فقط ناله میکنن کار نیست، درسته وضعیت کار خوب نیست، ولی آیا باید بشینیم و فقط گریه کنیم؟ خیر باید تلاش کنیم و توکل و هرگز امید رو به آینده از دست ندیم.... انشالله وضعیت همه بهتر میشه....آمین


موضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (7)

مقاله نویسی را چطور شروع کنیم؟

تاریخ: 20 شهریور 1394 بازدید: 165

سلام و احترام

اطلاعاتی رو در رابطه با نوشتن مقاله در اختیارتون میذارم، انشالله مفید باشه

برای شروع مقاله نویسی لازمه یکم با روش تحقیق و آمار آشنا باشید، یعنی باید بدونید در مقدمه مقاله باید چی بنویسید، روند چجوریه، چطوری منبع میدن؟ منبع دهی به سبک ای پی ای و و ونکوور چه فرقی باهم داره؟ بنابراین کتاب قواعد پژوهشگری دکتر ابولفضل فراهانی خیلی مفیده

بنابراین باید بدونید در بخشهای مختلف مقاله باید چی و چطور مطالب رو تدوین کنید؟ اصلا بخشهای مقاله چیه؟

عنوان، چکیده (بعد از اتمام مقاله تدوین میشه)، مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع (البته برخی از این بخشها خودشون ریز تر هم میشن).

در قدم بعدی خوندن مقالات فارسی هستش، یعنی باید سراغ مجلاف معتبر فارسی در گرایش خودتون بشید و چندین مقالۀ فارسی رو چندین بار بخونید، ببینین موضوعش چیه و بعد خوندن به مطالب و روند هر بخش دقت کنید، حتما راهنمای تنظیم و نگارش مقالات رو که در هر مجله متفاوت هستش رو بخونید، یکی از معتبرترین مجلات در حوزۀ تربیت بدنی مجلات پژوهشکدۀ تربیت بدنیه، که نگارشش یکم سخته ولی خیلی خوبه که بتونید توی این نشریات مقاله داشته باشید.

در مرحۀ بعد انتخاب موضوع هستش، یعنی باید با مطالعۀ مقالات فارسی توی ذهن خودتون ببینید از کدوم موضوع بیشتر خوشتون آمده، بعد مطالعۀ خودتون رو در رابطه با اون موضوع افزایش بدید، ببینید چه تحقیقاتی تا حالا صورت گرفته و آیا بر اساس مطالعات شما میشه تحقیقی انجام داد که شناخت پژوهشگران رو نسبت به اون موضوع افزایش داد؟

مثلا آیا ارتباطی بین سرسختی ذهنی و زنتیک وجود داره؟ من طی مطالعات فهمیدم بین جنسیت، نوع رشته ورزشی، سطح مهارت و غیره با سرسختی ذهنی ارتباطی هستش، ولی تحقیقی که ارتباط سرسختی ذهنی با زنتیک رو بررسی کرده باشم ندیدیم، حالا میریم سرچ میزنیم ببینیم آیا این موضوع کار شده؟ بهترین راه موفقت در مقاله نویسی اینه که در کوگل اسکولار و منابع اطلاعات علمی مثل تیلور اند فرانسیس و سانس دایرکت و وایلی و پاب مد و اسپورت دیسکاس و اسکوپوس سرچ بزنید، خیلی میتونه کمک کننده باشه، بعد مطالعات گسترده در مورد موضوع مورد علاقتون، سعی کنید مقدمه بنوبسید، مقدمه دریچه ورود به متن هستش،

 • هدف از نوشتن مقدمه عبارت است از:

1- کمک به خواننده تا در جریان محتوای مطالعه قرار گرفته و آن را بهتر درک کند.

2- ارائه دلیل منطقی مطالعه (ضرورت اجرای کار)

3- مشخص کردن حدود مطالعه

4- بیان فرضیه ها و یا سئوا لات

5- بیان هدف مطالعه

بسته به کاربرد، محتوای مقدمه می تواند تغییر کند، در یک مقاله مجله ای، معمولا مقدمه، پیشینه پژوهش را نیز مرور می کند. با وجود این در بیشتر موارد مقدمه را از مرور پیشینه مجزا می کنند. پیشنهاد می شود جملات مورد استفاده در مقدمه با ذکر منبع مورد حمایت قرار گیرند.

معمولا روش شناسی حاوی موارد زیر است:

 • آزمودنی های مورد استفاده در پژوهش
 • کل پروتکل
 • ابزارهای مورد استفاده
 • اندازه گیری های خاص به صورت مفصل
 • تجزیه و تحلیل یافته ها

توصیف آزمودنی ها به طور مفصل در بخش روش ها انجام می شود و می تواند توصیف جامعه ای را نیز در بر گیرد که نمونه از میان آن ها انتخاب شده است. (یک مثال)

معمولا بخش نتایج یک گزارش علمی شامل موارد زیر می شود:

      توصیفی از ویژگی های شرکت کنندگان

      جدول ها و شکل های نتایج

      توصیفی از یافته های اصلی

توجه ...

 • نباید هیچ تفسیری از نتایج در این بخش انجام شود. نتایح تنها باید در بخش بحث تفسیر شوند.
 • نتایج باید به شکل عینی (بی طرفانه) و به صورت سوم شخص گزارش شوند.
 • توصیف ویژگی های شرکت کنندگان، همگونی و یا ناهمگونی گروه ها و ... در جداول ارائه می شوند.
 • بحث بخشی است که باید به اطلاعاتی ارجاع شود که در مقدمه، به ویژه در فرضیات و در مرور پیشینه آورده شده اند.
 • تفسیر نتایج با توجه به یافته های مطالعات پیشین در موضوع انجام می شود.
 • نوشتن یک بحث خوب مهارتی است که یادگیری آن دشوار است.

هدف اصلی از نتیجه گیری عبارت است از:

ارتباط دادن یافته های اصلی با هدف های مطالعه و فرضیه ها

      آیا هدف های مطالعه تحقق یافته اند؟

      مفاهیم اصلی این یافته ها چه هستند؟

      پژوهش هایی که باید در آینده انجام شوند چه هستند؟

      پیشنهادات موجز و منطقی در ارتباط با حل مسئله

چرا معرفی منابع مهم است؟

 • منابع می توانند نوشتار ما را پشتیبانی کنند.
 • ذکر نکردن نام پژوهشگران و استفاده از نتایج پژوهش آنان ”خلاف آکادمیک“ محسوب می شود.

انواع خلاف آکادمیک:

-         سرقت ادبی (plagiarism)

-         تبانی (collusion)

در یک سیستم منبع نویسی دو نکته وجود دارد:

-         ذکر استنادهای منبع در متن اصلی مقاله

-         معرفی فهرست منابع در پایان مقاله

-         در سیستم ون کوئر، در متن، عددی برای شناسایی منبع ذکر می شود که در فهرست منابع، منبع مربوط با همان عدد معرفی می شود.

 موضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (5)

لطفا رتبه و گرایش و دانشگاه قبولیتون رو اعلام بفرمایید.

تاریخ: 9 شهریور 1394 بازدید: 1758

سلام و احترام

ضمن تبریک به دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی قبول شده اند، تقاضا دارم برای راهنمایی و افزایش انگیزه عزیزان و علاقمندان دیگر در سال تحصیلی پیش رو، لطفا رتبه قبولی، گرایش و محل قبولیتون رو اعلام بفرمایید. ضمنا در مورد منابع مورد مطالعه هم اگر راهنمایی کنید، قطعا زکات ارزشمندی رو اهدا کردید.

با تشکر

ولی اله کاشانیموضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (96)

اعلام نتایج آزمون ارشد تا ساعت ۲۰ امشب

تاریخ: 9 شهریور 1394 بازدید: 642

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد تا ساعت ۲۰ امشب، نهم شهریورماه خبر داد.

حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر گفت: فهرست اسامی ۱۵۹هزار و ۶۴۵ پذیرفته شده نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۴، از ساعت ۲۰امشب، دوشنبه نهم شهریورماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
 
وی افزود: از تعداد ۱۵۹هزار و ۶۴۵ داوطلب پذیرفته شده، ۷۶ هزار و ۲۳۹نفر زن و ۸۳ هزار و ۴۰۶ نفر مرد هستند.
 
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه گفت: داوطلبانی که فهرست اسامی آنان به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام شده ضرورت دارد ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه‌ای که همراه فهرست اسامی آنان روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد برای کسب اطلاعات لازم در خصوص تاریخ و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه نمایند. 
 
در صورتی که دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی تاریخ مشخصی اعلام نکرده، پذیرفته شدگان مذکور ضرورت دارد در یکی از روزهای شنبه ۱۴، یکشنبه ۱۵، دوشنبه ۱۶با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در اطلاعیه برای ثبت نام به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مراجعه نمایند.
 


موضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (33)

بهترین منابع برای دکتری تربیت بدنی

تاریخ: 26 مرداد 1394 بازدید: 608

سلام

بهترین منابع برای سه درس رشد، فیزیولوژی و مدیریت از نظر من و مشاوره با افراد برتر

رشد

کتاب رشد ایساکس ترجمۀ خلجی و همکاران (انتشارات آییژ)

کتاب رشد گالاهو آزمون ترجمۀ رسول حمایت طلب و همکاران (انتشارات علم و حرکت)

کتاب رشد حرکتی معصومه شجاعی

کتاب مالینا بوچارد

خلاصه درس رشد و تکامل حرکتی انتشارات حتمی (کتاب سبز)

فیزیولوژی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (گائینی)

انرژی و تغذیه خالدان (دو جلدی)

5 استاد

خلاصه درس فیزیولوژی پرنو انتشارات حتمی

فیزیولوژی کرامر

مدیریت

مدیریت طرز اجرای حمیدی

مدیریت طرز اجرای شعبانی بهار

مدیریت سازمانهای حمدی

مدیریت سازمانهای دکتر سجادی

مدیریت راهیان ارشدموضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (12)

همایش ملی برند در ورزش

تاریخ: 24 مرداد 1394 بازدید: 64

اولین همایش ملی برند در ورزش، همایش مذکور در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ۹۴ به میزبانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد گردید. رنگیان افزود پذیرش مقالات توسط دبیرخانه همایش آغاز شده است و از تمامی محققین، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان محترم و … دعوت می گردد آخرین یافته های علمی- پژوهشی خود را در محورهای همایش، به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

TABEL10

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه دائمی همایش ملی برند در ورزش مراجعه نمائید.

 دبیرخانه دائمی همایش ملی برند در ورزشموضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (0)

لطفا عزیزانی که اطلاع دارند پاسخ دهند.

تاریخ: 21 مرداد 1394 بازدید: 328

سلام دکتر وقت بخیر :حرکت اصلاحی پیشرفته امیر لطافت کار انتشارات اوای ظهور رو باید خوند یا حرکت اصلاحی درمانی خداداد لطافت کار انتشارات بامداد کتابموضوع :بدون موضوع - بدون موضوع | ارسال توسط ecmaf | نظرات (11)
 
نظر سنجی
 

نویسندگان
مدیر کل سایت
ecmaf - ارسال : 279
دکتر ولی اله کاشانی
v.kashani - ارسال : 0
 
منوی کاربری
خوش آمدید میهمان
نام کاربر :
کلمه عبور:
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به ولی اله کاشانی می باشد .
فارسی سازی و ترجمه توسط:محسن یوسفی
بالا