منابع تربیت بدنی در مقطع ارشد و دکتری

برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

تبلیغات

آخرین ارسال های تالار گفتمان

هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

چطور مقاله نویس خوبی شویم؟

تاریخ: 17 فروردین 1396 بازدید: 127

چطور مقاله نویس خوبی شویم؟

موضوع :دانشجویان دانشگاه سمنان - کارشناسی ارشد | ارسال توسط ecmaf | نظرات (3)

ویژگی‌های روانسنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری

تاریخ: 15 فروردین 1396 بازدید: 116

ویژگی‌های روانسنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری

هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی‌های روانسنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری بود. به این منظور، 384 ورزشکار مرد و زن در سه سطح مهارتی و در 10 رشته ورزشی (تیمی و انفرادی)، به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری را تکمیل کردند. با استفاده از روش ترجمه-باز ترجمه، روایی صوری ابزار مورد تأیید قرار گرفت. جهت تعیین روایی سازۀ از تحلیل عاملی تأییدی و جهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه‎ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ برازش مطلوب مدل 11 سؤالی پرسشنامه‌های خودگفتاری 11 سؤالی می‌باشد. بطوریکه شاخص‌های برازندگی (رمزی ، 07/0؛ سی.اِف.آی، 98/0 و تی.اِل.آی 97/0)، همسانی درونی (انگیزشی 70/0 و شناختی 70/0 و کل پرسشنامه 73/0) و پایایی زمانی (انگیزشی 89/0 و شناختی 92/0 و کل پرسشنامه 89/0) بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخة فارسی پرسشنامه‌ خودگفتاری می‌باشد. یافته‎های تحقیق حاضر نشان می‎دهد که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ خودگفتاری از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. بنابراین نسخۀ فارسی پرسشنامۀ خودگفتاری می‎تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت مطالعه و ارزیابی خودگفتاری زنان و مردان ورزشکار ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژگان: خودگفتاری انگیزشی، خودگفتاری شناختی، روایی، پایایی درونی و زمانی، مردان و زنان ورزشکار، جنسیتموضوع :مطالب علمی ویژه دانشجویان تربیت بدنی - مقاله نویسی | ارسال توسط ecmaf | نظرات (14)
 
نظر سنجی
 

نویسندگان
مدیر کل سایت
ecmaf - ارسال : 347
دکتر ولی اله کاشانی
v.kashani - ارسال : 0
 
مطالب اخیر 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به ولی اله کاشانی می باشد .
فارسی سازی و ترجمه توسط:محسن یوسفی
بالا